Villa Tugendhat

Příběh Vily Tugendhat je stejně tak působivý jako samotná stavba. Dovolte mi tedy vám vyprávět alespoň jeho zkrácenou verzi.
The story of Villa Tugendhat is as impressive as the building itself. So let me tell you at least its short version.IMG_2369

Psal se rok 1930, kdy se rodina Tugendhatových nastěhovala do jedné z nejdražších vil v Evropě. Cena za její výstavbu se tehdy pohybovala okolo 5 milionů Kčs. Asi si říkáte, co na ní bylo tak výjimečného, že její cena dalece přesahovala ceny ostatních vil v blízkém i vzdáleném okolí. Nešlo jen o luxusní vybavení interiéru, ale také o její lokaci a především technickou stránku, po která byla vila na svou dobu velice moderní. Velká zajíždějící okna a komplexní vzduchotechnika, která zajišťovala komfort v prostorách vily, to bylo něco, co se v tehdejších rodinných stavbách jen tak nevidělo. Vlastně ani dnes to není tak obvyklé.
It was the year 1930 when the Tugendhat family moved into one of the most expensive villas in Europe. The price of this building at the time was around 5 million Czechoslovak crowns. You may be wondering what was so special for its price to far exceed the prices of other villas in the near and distant neighborhoods. It was not only a luxury interior, but also its location and especially the technical equipment, all of which made the villa extremely modern at the time. Large retractable windows and complex ventilation system provided comfort inside the villa – that was something not usually seen in family houses. In fact, it is not so common even today.

A co se nestalo. Přišla válka a rodina Tugendhatových, jakožto rodina židovského původu, musela svůj milovaný domov opustit. Se svými dvěma dětmi, několika kusy nábytku a velkým smutkem odcestovali nejdříve do Švýcarska a poté do daleké Venezuely.
And what happened next? The war came and the Tugendhat family had to leave their beloved home because of their Jewish origin. First they moved to Switzerland with their two children, a few pieces of furniture and big sadness in their hearts. Then they moved far away to Venezuela.

Vila osiřela. Ne však na dlouho. Na čas se zde usadil německý voják. Po válce si z ní udělali útočiště sovětští vojáci, kteří vilu dokonale zdevastovali. Dokonce se v obývací části na koních proháněli! Nebýt paní Karly Hladké, která se po odchodu vojáků vily doslova ujala a založila si v ní baletní školu, nevypadalo by to tam tak, jako dnes a možná by už vila ani nestála.
The villa was orphaned, but not for a long time. A Nazi soldier settled there for some time. When the war ended it became a refuge to Soviet soldiers who completely devastated it. They roamed on horseback even in the living room! After they left, Mrs Karla Hladka took over the villa and turned it in a ballet school. Without her intervention the place would not look the same today and perhaps it might not have been there at all.

Několik let se tedy ve vile tančilo, později zde bylo zřízeno rehabilitační středisko pro děti. Následovala spousta rekonstrukcí a oprav, díky čemuž se vila Tugendhat proměnila v unikátní kulturní památku, která byla v roce 2001 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
People used to dance in the villa for several years, later a rehabilitation centre for children was established there. It was followed by multiple reconstructions and repairs, which turned the villa into a unique culture monument it is today – Villa Tugendhat was put on the UNESCO World Heritage Site in 2001.

Závěrem bych chtěla říct jen to, že kdybych věděla, jak moc mě tohle místo a všechno kolem něj nadchne, neodkládala bych jeho návštěvu tak dlouho. A pokud chcete alespoň trochu pocítit tamní atmosféru, podívejte se zatím na moje video. Doufám, že se vám (ať už virtuálně nebo reálně) bude ve vile líbit tak, jako se tam líbilo mně!
In the end I would like to say that if I had known how much would this place (and everything about it) smitten me, I wouldn’t have delayed my visit for so long. Also if you want to feel a bit of its atmosphere yourself, watch my short video. I hope that you’ll enjoy it inside the villa (virtually or otherwise), as much as I did!IMG_2365 IMG_2378

4 thoughts on “Villa Tugendhat

  1. Jo,j o, do vily se už chci hoodně dlouho dobu podívat, video chválím :). Jsem ráda, že se vila zachránila, na druhou stranu je mi líto spousty dalších domů, vilek a vil, které byly postaveny v těchto letech, miluju funkcionalismus (ale nejen ho) a občas mě opravdu štve, jak tyhle každodenní památky chátrají.

    1. Děkuji za komentář a pochvalu videa, snad alespoň trochu posloužilo jako lákadlo a tak nějak pro představu.. Určitě tam ale zajdi! Žádné video, fotky ani články podle mě nevystihnou tu atmosféru tak dokonale, jako osobní návštěva. :)

  2. V prvé řadě musím pochválit velmi pěkně napsaný článek doplněný o super fotky a dobré video. Už delší dobu se chci podívat na Vilu Tugendhat, ale chtěl bych se zeptat, jak je to se vstupným.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *